Links

Collega-organisaties

COA   Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
De centrale organisatie in Nederland in opvang en begeleiding van mensen. Het COA biedt hen in opdracht van het ministerie van Justitie tijdelijke huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders
 
CoMeSha   CoMensHa
Het Coördinatiecentrum Mensenhandel fungeert als landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.
 
De Tussenvoorziening-Meisjesstad   Weerdsingel
De Weerdsingel is een 24-uursopvang in Utrecht voor 20 kwetsbare ongedocumenteerde mannen en/of vrouwen. Het gaat hierbij om mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen, waardoor zij geen recht hebben op een verblijfsvergunning en opvang in een AZC.
 
INLIA   Stichting INLIA
Het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.
 
Stichting LOS   Stichting LOS - Landelijk Ongedocumenteerdensteunpunt
Steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden.
 
Fanaga Musow   Fanga Musow
Fanga Musow biedt opvang en huisvesting, (juridische) begeleiding en opvoedondersteuning aan de vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfspapieren. Fanga Musow is onderdeel van Stichting Seguro.
 
Femmes For Freedom   Femmes for Freedom
Femmes For Freedom (FFF) is een stichting die opkomt voor de gevangen vrouw en voor vrouwenrechten.
 
Stichting Nidos   Stichting Nidos
Een landelijk werkende voogdij-instelling, specifiek voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers
 
Federatie Opvang   Federatie Opvangl
Het expertisecentrum dat deskundigheid verbindt met de bestaande vormen van zorg en hulpverlening
 
Stichting Illegalen Utrecht   STIL (Stichting Illegalen)
STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ze steunen uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere migranten zonder verblijfsrecht in Nederland. STIL helpt mensen op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak.
 
Vluchtelingenwerk Nederland  
De organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland 
 
Fairwork   FairWork
Bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland.
 

 

omhoog


Informatief

Kinderontvoering   Centrum Internationale Kinderontvoering
Een informatieve site van de directie Justitieel Jeugdbeleid 
 
Verklaring rechten van de mens   De internationale rechten van de mens
De Nederlandse vertaling van The United Nations Universal Declaration of Human Rights
 
Kinderrechten verdrag   De internationale rechten van het kind
Een pagina op de site van de Raad van de Kinderbescherming
 
Logo Huygens ING   Over Agnes in het Digitaal Vrouwenlexicon
Het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis
 
Liga Rechten van de Mens   Liga voor de Rechten van de Mens
De Liga voor de Rechten van de Mens is een vereniging van mensen die zich inzetten voor de bescherming van alle mensenrechten. 
 

 

omhoog


Fondsen

KFHeinFonds        K.F. Heinfonds
Het K.F. Heinfonds richt zich op uiteenlopende doelgroepen als gehandicapten, dak- en thuislozen, vluchtelingen en allochtonen. 
 
Oranjefonds   Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door haar steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij
 
SKAN Fonds              Kansfonds
Het Kansfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert. 
 

 

omhoog


Gulle gevers

Rabobak dichtbij fonds                Het Rabo Dichtbijfonds van de Rabobank
Stichting Agnes van Leeuwenberch dingt al twee jaar mee in de initiatievenwedstrijd van het Rabo Dichtbijfonds van de Rabobank. (is nu Stimuleringsfonds)

 
JVtv
  JVtv
Televisie - commercials - corporate DVD’s - multimedia - communicatie: is sponsor van het eerste uur met een vaste maandelijkse donatie en waar mogelijk extra giften
 
KlusKlus.nl   Klusklus
Het klussenbedrijf van Wilco Machielse - is sponsor van het eerste uur met een vaste maandelijkse donatie en organiseerde een sponsorloop
 
  Supermarkt Albert Heijn, vestiging Amsterdamsestraatweg  
Sponsort vanaf het eerste uur met goederen voor bijzondere gelegenheden
 
  Woningcorporatie Portaal 
zeer behulpzaam in elk opzicht
 
Emmaus Utrecht   Emmaus Domstad

omhoog