Doneren

Wilt u Agnes financieel steunen?

Doneren aan Agnes kan op een aantal verschillende manieren:

  • een vaste maandelijkse bijdrage van bijvoorbeeld € 5,– of meer op rekening NL79 INGB 0004 8612 08
  • een eenmalige gift op rekening NL79 INGB 0004 8612 08 
  • het organiseren van een sponsoractie.
  • het bij de Triodosbank openen van een rekening met rentebestemming. Rente die u schenkt kunt u bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Onder bepaalde voorwaarden is de gift aftrekbaar van de belasting.
  • het sponsoren van een bepaald kind.
  • het opnemen van Huize Agnes in uw testament.

 

Schenkingsovereenkomst

Indien u bereid bent een maandelijkse of jaarlijkse financiële bijdrage te geven aan Agnes, en u wilt dat gedurende vijf jaar doen, dan kunt u dat vastleggen door middel van een schenkingsovereenkomst. U kunt deze gift dan aftrekken bij de belasting, zonder dat de drempel van 10% van alle giften van toepassing is.

DownloadDownload de schenkingsovereenkomst met Huize Agnes (word). In het document vind u instructies voor het invullen en bewaren. Wel moet het document ook door ons worden ondertekend. Daarvoor zijn twee opties:
  1. Mail het ingevulde document met uw gescande handtekening naar info@huizeagnes.nl. Noem in de mail uw adres. Wij sturen u dan z.s.m.een ondertekend exemplaar retour. Of:
  2. Geen scanner? Print en vul uw eigen exemplaar in en stuur ons een mail op info@huizeagnes.nl. We vertellen u waar uw ingevulde overeenkomst naartoe mag per gewone post.

Voor giften boven de € 1000,- maakt Huize Agnes graag een notariële schenking met u op, en betaalt zij uiteraard de kosten van deze akte.

 

Doneren via iDEAL

Indien u direct wilt doneren aan Huize Agnes, dan kan dat via iDEAL betaalsysteem. Middels onderstaande links kunt u een vast bedrag doneren, variërend van 5 tot 50 euro.
Klik op één van onderstaande links. Er opent een nieuwe pagina voor de betaling via iDeal. Allereerst geeft u aan via welke bank u een donatie wilt doen. Vervolgens klikt u op de knop ‘Start betaling via mijn bank’. U dient daarna uw inloggegevens op te geven die u altijd gebruikt voor internetbankieren en volgt u de instructies van het programma. Dit verschilt per bank.

Klik op één van de onderstaande links om eenmalig te doneren:

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Huize Agnes is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling als een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Goede doelen met deze rangschikking (artikel 24 status) werken ten behoeve van de samenleving. Dit betekent dat ze niet ten bate van één individu werken, maar van een grotere groep. Belangenorganisaties, of een organisatie opgezet om één kind met een bepaalde ziekte te redden, vallen hier dus niet onder, terwijl dit voor sommige mensen wel een ‘goed doel’ kan zijn. Schenkingen en legaat aan zodanige instellingen zijn vanaf 1 januari 2006 onder voorwaarden vrijgesteld van schenkings- en successierecht.
 

Hartelijk dank voor uw donatie!