Aanmelden

Wanneer u zichzelf of een cliënt aan wilt melden bij Huize Agnes, moet u hiervoor contact opnemen met het Aanmeldloket van de samenwerkende hulpverlenende instanties in Utrecht. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij Huize Agnes opvang te vragen. 

If you want to apply for shelter at Huize Agnes you have to this via the Central registration desk. It is not possible to request shelter directly from Huize Agnes.
 

Aanmeldloket | Central registration desk

Adres: Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht
Telefoon: +31-(0)6-18742750
Openingstijden:
Maandag: 10.00 – 12.30 uur
Dinsdag: 13.00 – 15.30 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.30 uur

English   Français   Español
Information about how to apply for a stay in Huize Agnes

 

Informations sur l'admission et l'inscription pour un séjour à Huize Agnes

 

Información sobre los requisitos de admisión y registro.en Huize Agnes

 

Toelatingscriteria 

Huize Agnes staat open voor vrouwen en kinderen die:

  • geen geldige verblijfsdocumenten hebben en dus illegaal in Nederland verblijven;
  • geen veilig onderkomen hebben
  • naar ons zijn verwezen door een andere instantie (zoals het Aanmeldloket);
  • weinig of geen inkomen hebben;
  • in staat zijn om zelfstandig te wonen (binnen Huize Agnes is niet iedere dag begeleiding aanwezig);
  • bereid zijn een actieve rol te spelen in hun begeleidingtraject en de leefbaarheid van de (groeps-)woning; 
  • niet ouder zijn dan 12 jaar (dit geldt voor kinderen van het mannelijk geslacht);
  • niet verslaafd zijn aan alcohol, drugs, of gokken.

 

Het doel van uw verblijf in Huize Agnes is:

  • om tot rust te komen in een veilige omgeving
  • om de regie over uw leven terug te vinden en van daaruit te werken aan een nieuw toekomstperspectief, binnen of buiten Nederland