Nieuwjaarsboodschap Huize Agnes

2019 was een roerig jaar voor Huize Agnes. Ondanks personele tekorten heeft het team ontzettend hard gewerkt om de vrouwen en kinderen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben. En dat is, mede dankzij uw hulp, gelukt! Dit jaar zijn twee vrouwen, waarvan één met kinderen, succesvol uitgestroomd naar een mooie nieuwe toekomst. We konden vier nieuwe vrouwen, waarvan één met een baby, een thuis bieden in onze huizen en drie anderen tijdelijk opvangen op onze slaapbank. 

Inmiddels is ons team weer op volle sterkte. Bij de zestien vrouwen en tien kinderen die momenteel bij ons verblijven, zien we steeds duidelijker de effecten van een veilig thuis, in combinatie met begeleiding op de diverse levensgebieden. Zo hebben we voor alle moeders en kinderen passende psychische hulp en opvoedingsondersteuning kunnen organiseren en hebben we bijna alle vrouwen en kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze vrijwilligers fungeren als ‘maatje’, helpen de kinderen bij sport en school, maken de vrouwen wegwijs in Nederland en helpen hen met het opbouwen van een netwerk. Daarnaast hebben we vrijwilligers die ons helpen bij praktische zaken, zoals het repareren van de fietsen en het geven van fietsles, het vervoeren van tweedehands spullen, maar ook met de computers, website, nieuwsbrieven, etc. Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers kunnen we heel veel werk verzetten voor onze vrouwen en kinderen. 

Aan de slag in Utrecht
Mede dankzij het gemeentelijk project ‘Aan de slag in Utrecht’ (PAS) hebben vrijwel alle vrouwen een passende dagbesteding gevonden. Sommigen volgen zelfs een opleiding aan het ROC. We zien bij alle vrouwen hoe ze hiervan opbloeien. Dagbesteding geeft niet alleen structuur en zin aan de dag, maar vergroot ook het netwerk van de vrouwen en hun kennis van de Nederlandse taal. 

Daarnaast was er dit jaar, dankzij uw hulp, ook financiële ruimte voor leuke uitjes. Zo konden we Sinterklaas vieren, is er budget voor etentje met Kerstmis en konden we met alle vrouwen en kinderen een dagje naar de dierentuin. Dergelijke uitjes lijken voor u en ons misschien vanzelfsprekend, maar voor veel van onze vrouwen en kinderen was dit voor het eerst dat ze dit meemaakten. Ze hebben er nog wekenlang vol enthousiasme over verteld! 

Zonnepanelen
Dankzij een schenking via het ‘Aandeel in elkaar’-fonds van Rabobank Utrecht, hebben we zonnepanelen en energiezuinige koel- en vrieskasten kunnen aanschaffen. En dankzij giften hebben we diverse kamers van onze bewoonsters op kunnen knappen. Op deze manier creëren we een fijn en veilig thuis voor onze bewoonsters, waar ze tot rust kunnen komen en kunnen werken aan hun toekomst. Ook als team kregen we dit jaar een extraatje: via gulle gevers kregen we een mooie archiefkast en een groot bureau, waardoor we een stuk prettiger kunnen werken. 

We kijken dan ook dankbaar terug op het afgelopen tijd. Het is mooi om te zien dat in een tijd waarin het overheidsbeleid rondom vluchtelingen steeds strenger lijkt te worden, er nog steeds zoveel mensen zijn die onze vrouwen en kinderen een warm hart toedragen. Graag zetten we ons werk ook in 2020 weer voort, samen met u. 

Mede namens onze vrouwen en kinderen wensen we u een gelukkig 2020! 
Het bestuur en team van Huize Agnes 

Tags: nieuwsbrief
Datum: 07-01-2020