Huize Agnes zoekt nieuwe bestuursleden


We zijn op zoek naar twee nieuwe algemene bestuursleden. Kennis van pr & marketing bij tenminste één van hen stellen we erg op prijs. Verder vragen we betrokkenheid, creatief denkvermogen en tijd.


Over Huize Agnes
Huize Agnes biedt in Utrecht tijdelijke opvang aan vrouwen en kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verblijven. Huize Agnes is een veilige plek waar vrouwen tot rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven te maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht. Zij kunnen er nadenken over hun toekomst. Om deze vrouwen nieuw perspectief te bieden, werken we samen met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun eigen land of emigratie naar een ander land.

De situatie van de bewoonsters van Huize Agnes is doorgaans complex. De begeleiding van Huize Agnes is erop gericht om de vrouwen te helpen zelf weer de regie over hun leven te nemen.

Organisatie 
Huize Agnes draait deels op betaalde krachten, deels op vrijwilligers en stagiaires. We ontvangen subsidie van de gemeente Utrecht en van diverse fondsen. Daarnaast ontvangen we giften van particuliere donateurs. 
Huize Agnes bestaat ruim 10 jaar en maakt een ontwikkeling door naar een meer professionele organisatie.

Meer weten
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Roos Verheggen, secretaris van het bestuur, via roos.verheggen@huizeagnes.nl
Meer over Huize Agnes kun je vinden op www.agnesvanleeuwenberch.nl 

Tags: vacature, bestuur, organisatie
Datum: 05-09-2018