Aanmelden voor opvang Huize Agnes via Aanmeldloket

aanmelden via sleep inn utrecht

Wil je je aanmelden voor opvang bij Huize Agnes voor opvang?

Dan moet je dit doen via het Aanmeldloket van de samenwerkende hulpverlenende instanties in Utrecht. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij Huize Agnes opvang te vragen. 

Aanmeldloket

Openingstijden:  Maandag, dinsdag en vrijdag 13- 15.30 u.
Adres: Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.
Telefoon: 06-18742750. 
 

English
If you want to apply for shelter at Huize Agnes you have to this via the Central registration desk in Utrecht. It is not possible to request shelter directly from Huize Agnes.

Central registration desk

Opening hours:  Monday, tuesday and friday 13-15.30 hrs.
Address Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht.
Telephone 06-18742750. 

Tags: aanmelden, tussenvoorziening
Datum: 18-06-2018